Skip survey header

Mga tanong sa survey - Tagalog

Sa susunod na tatlong taon, kailangan namin ang iyong tulong sa paglikha ng Vancouver na gusto at kailangan natin.

Ang 3-5 minutong survey na ito ay paraan upang mapakinggan at maintindihan namin kung sino ka, at kung ano ang kahulugan ng Vancouver sa iyo.

Gagamitin namin and iyong input para malaman ang pinakamalaking mga pagkakataon at mga isyu na kailangang pag-aralan pa ng mabuti. Ang mga ibabahagi mo ay ganap na anonymous. Ibubuod namin ang nasabi mo sa amin sa site na ito kapag natapos na ang survey sa kalagitnaan ng Enero.
1. Is your life/ work in Vancouver... *This question is required.
.Ang buhay/trabaho mo ba sa Vancouver ay umaayos, sumasama o nananatiling parehas lang?
Mayroon ka pa bang ibang mga ideya, litrato o video na gusto mong ipamahagi?